Nasz nowy nabytek ! ! !

BOCA-NEGRA Bulwy Podziemnych Pomarańczy FCI

o. MARMADUKE My-Gal-Bull
Mł.Ch.Pl., Ch.Pl., Mł.Zw.Pl’13

m. GABI Zamek Boruty