CHPL, MŁZWKL ’15,  MŁCHPL, BOB

 

ANATOL z Dagbartówki

 

o. Ch. Pl. Zw. Kl. 2010/2012 Mł. Ch.Pl., Mł. Zw. Pl 2009
LARRY FLINT Bulldog Mi-Ol-Win
m. INGRID Arna

ANATOL